Om Atradius Collections


Om Atradius Collections

Atradius Collections är världsledande inom B2B inkasso. Vi är ett väletablerat globalt företag med över 90 års erfarenhet inom kreditförsäkring och kreditstyrning.
 
Vi har haft stor succé med att driva in skulder för våra kunder över hela världen och vi är stolta över våra inkassotjänster som håller hög kvalitet. Kombinationen av dessa faktorer har gjort att vi har blivit en ledande aktör på marknaden för B2B inkasso. 

Fakta och nyckeltal

  • Vi erbjuder B2B inkasso i 96% av världens alla länder
  • Vårt nätverk består av mer än 480 lokala inkassoagenturer och advokater som förstår er gäldenärs kultur, språk och rättssystem
  • Vi hjälper mer än 15 000 nöjda kunder årligen
  • Vi behandlar årligen fler än 90 000 inkassoärenden

Vad säger våra kunder

"De inkassoärenden vi har skickat till Atradius Collections är de mest komplexa men vi fortsätter att se resultat.”

Alex Gasca,
Global Default and Recovery Manager,
HP Inc.

Finansiell styrka

Våra starka operativa resultat och stabilitet har bedömts av kreditvärderingsinstitut A.M. Best som A (utmärkt) med stabila utsikter, samt Moody's som A2 med negativa utsikter.
 
Agentur:
A.M. Best
Moody’s
Betyg: A (utmärkt), stabila utsikter A2, negativa utsikter
Senast uppdaterad: November, 2019 April, 2020
Hemsida: A.M. Best hemsida Moody’s hemsida