Vanliga frågor

Allt du behöver veta finns här i vår FAQ.


1. Vilka är fördelarna med ett onlinekonto?
Vår inkassoplattform online har många fördelar. Vår plattform gör det möjligt för våra kunder att hålla sig uppdaterade medan vi driver in deras utestående skulder.
 
Plattformen tillåter kunden att:
  • Få en gratis, omedelbar offert på våra grundläggande inkassotjänster
  • Få åtkomst till varje inkassoärende som placeras hos oss
  • Se status samt åtgärder som vidtagits i varje ärende
  • Kontakta experterna som arbear med varje ärende
  • Visa utestående fakturor
Logga enkelt in här, eller placera ert första ärende med vår hjälp för att skapa ett konto.
 
2. Hur återställer vi våra inloggningsuppgifter om vi tappar dem?
Om ni förlorar era inloggningsuppgifter kan ni naturligtvis återställa dem. Som en del av registreringsprocessen skulle ni ha skapat ett konto när ni placerar ert första ärende hos oss med er egna e-postadress och lösenord.
 
 

1. Vilka tjänster tillhandahåller vi?
Vi erbjuder flera tjänster som kan skräddarsys utifrån era behov. Klicka här för mer information om våra tjänster.
 
2. Hur går det till när vi driver in utestående kundfordringar?
Vi har ett antal olika tillvägagångssätt. Dessa inkluderar brev, e-post och samtal som en del av vår initiala inkassoprocess. Frekvensen för våra brev och samtal varierar per land, baserat på Atradius Collections erfarenhet av vad som är mest effektivt i regionen. Vi försöker finna ytterligare information och spåra gäldenärerna för att komma i kontakt. Vår första påminnelse skickas inom 24 timmar efter mottagandet av ett nytt inkassoärende. I vissa länder har vi även möjlighet att besöka gäldenärens lokaler till en extra kostnad, om detta inte lyckas kommer våra professionella handläggare att se över rättsliga åtgärder. Denna rekommendation baseras på gäldenärens ekonomiska status, hur gamla skulderna är, beräknad kostnad för rättsliga åtgärder i reation till utestående fordran, tillgänglig dokumentation samt chans att lyckas. Juridiska åtgärder ingår inte, utan är en extra kostnad. Klicka här för mer information om vår inkassoprocess.
 

1. Vilken information behöver vi för att när ladda upp ett ärende?
När ni placerar ett inkassoärende hos oss begär vi så mycket information som möjligt. Vi behöver vanligtvis fakturor och kontrakt, men också kontoutdrag och gäldenärens korrekta kontaktinformation.
 
2. Vad är minimibeloppet för ett ärende?
Det finns ingen fast tröskel för oss. Ni bör dock se till att det är ekonomiskt för er att placera ärendet i relation till de initiala startkostnaderna, dessa varierar beroende på var gäldenären befinner sig. Storleken på de utestående fordringarna avgör också den provision som vi debiterar. Få en gratis offert här.
 
3. Kan vi ladda upp fler fakturor för samma gäldenär?
Ja, det kan ni. Ni kommer att bli ombedda att ladda upp er dokumentation när ni laddar upp ärendet online. Om ni upptäcker fler dokument att ladda upp efter att ärendet har skickats in, vänligen logga in och ladda upp via instrumentpanelen.
 

1. Vad menar ni med inkassoprocess?
Inkassoporcessen utförs av våra professionella handläggare har flera sätt att komma till en lösning på era utestående kundfordringar. Detta beror vanligtvis på gäldenärens situation, men samtal om överenskommelser genomförs alltid på ett respektfullt sätt. Samtalen kan resultera i en återbetalningsplan eller en annan överrenskommelse (exempelvis i form av en rabatt), om hela beloppet inte kan betalas på en gång. Ni kan läsa mer om vår inkassoprocess här.
 
2. Hur får vi uppdateringar om vårt ärende?
För att ni ska få uppdateringar om ärendet, kommer vi automatiskt att uppdatera onlineplattformen varje gång en åtgärd vidtas i ärendet. När en ny uppdatering är tillgänglig kan ni helt enkelt logga in för att se status för ärendet. Ni kan också meddela er handläggare om en uppdatering via onlineplattformen.
 
3. Hur lång tid tar det i genomsnitt att hantera ett inkassoärende?
Det tar vanligtvis cirka 90 dagar att hantera ett inkassoärende. Detta kan variera beroende på kommunikationsstatus med gäldenären. Om den initiala fasen inte ger några resultat rekommenderar vi ytterligare åtgärder.
 
4. Hur betalar gäldenären sin skuld?
Atradius Collections är auktoriserat av er att ta emot inbetalningarna när ni gör ett ärende hos oss. Gäldenären kommer att bli ombedd att betala till ett Atradius Collections bankkonto. Vi drar sedan av våra avgifter innan vi betalar tillbaka summan till våra kunder.

1. När rekommenderar ni att vidta rättsliga åtgärder?
Om den första fasen inte lyckas kommer vår handläggaren att bedöma fallet för rättsliga åtgärder. Detta baseras på gäldenärens ekonomiska status, hur gammal skulden är, beräknade kostnad för rättsliga åtgärder, tillgänglig dokumentation och chans att lyckas.
 
2. Vilka kostnader och tidslinjer är förknippade med rättsliga åtgärder?
Vi kan kräva en förskottsbetalning från våra kunder innan vi skickar ärendet för juridisk granskning. Tidslinjen och kostnaderna för rättsliga åtgärder varierar beroende på gäldenärens land och skuldens storlek. Det är ert beslut att huruvida ni önskar att gå vidare med rättsliga åtgärder och därmed bära dess kostnader.
 

1. Vilka avgifter tillkommer vid lyckade inkasseringar? 
Vid framgångsrik inkassering debiteras vår provision på inkasserat belopp. Denna avgift beror på var gäldenären befinner sig. En extra provision på 4% debiteras utöver standardavgiften för fakturor som är över 180 dagar försenade. Detta kommer också att synas i er offert som du kan hämta här.
 
2. Om ni inkasserar inkassokostnader och räntor, returneras dessa till oss?
Vi tillämpar kostnader och räntor till lagstadgad ränta baserat på gäldenärens respektive lands lagar. Inkassokostnader och dröjsmålsränta som inkasseras tillhandahålls av oss. 
 
3. Skulle vi bli debiterade om vi drar tillbaka ett ärende under inkassosprocessens gång?
Om ni väljer att dra tillbaka ett ärende mot vår rekommendation under inkassosprocessen kan en tillbakadragsavgift tillkomma. Du kan dock välja att stänga ärendet i slutet av vår initiala fas utan kostnad. Det beror vanligtvis på ärendet och dess status.
 
4. Vilka kostnader tillkommer vid rättsliga processer? 
Tidslinjen och kostnaderna för rättsliga åtgärder varierar beroende på gäldenärens land och skuldens storlek. Vi kan kräva en förskottsbetalning från våra kunder innan vi skickar ett ärende för en juridisk granskning. Det är ert beslut huruvida ni vill gå vidare med rättsliga åtgärder och därmed bära dess kostnader.
 
5. Gäldenären genomförde en betalning strax efter att vi registrerade ärendet hos er. Behöver vi fortfarande betala avgifterna?
Om er gäldenär gör en betalning strax efter att ni har placerat ditt ärendet hos oss är ni fortfarande skyldiga att betala våra inkassoavgifter. Ni blir kunder så snart ni skapar ett ärende hos oss och då börjar våra professionella handläggare omedelbart arbeta.
 
 
 

Påbörja inkassoprocessen nu

Slösa inte mer tid och resurser på att inkassera era fordringar.
Registrera er fordran nu –  och lämna resten till oss, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.