Vanliga frågor

Här hittar ni svaren på de vanligaste frågorna om våra tjänster och inkassoprocesser.


Generellt

1. Vilka inkassotjänster erbjuder ni?

Vi har ett flertal inkassotjänster som vi erbjuder och som kan skräddarsys beroende på era behov.
Vänligen klicka här för att se våra tjänster.

2. Hur inkasserar ni fordringar?

Vår indrivningsprocess består av en kombination av brev, e-mails och telefonsamtal. Tidsaspekten för våra brev och samtal varierar från land till land beroende på Atradius Collections erfarenhet av vad som är effektivast.
Första påminnelsen skickas inom 48 timmar för alla länder och följs upp av ett telefonsamtal. Telefonsamtalet görs mellan 1-10 dagar efter att brevet har skickats, detta beroende av land och skuldbelopp. Om vi inte får en reaktion från gäldenären skickas fler påminnelser och fler samtal görs. Intervallet beror på landet gäldenären befinner sig i.

3. Hur kontaktar ni gäldenärer?

Vi försöker kontakta gäldenären via email, telefon och ibland även fax, beroende på den information som är tillgängligt.
Vi försöker även att söka och hitta ytterligare kontaktinformation för att komma i kontakt med gäldenären. Ibland används även agenter under inkassoprocessen.

4. Inkasserar ni gamla fordringar?

Tid är pengar när vi inkasserar gamla fordringar. Vi accepterar gamla fakturor men det finns
begränsningar på hur gammal en faktura kan vara utan att chansen för att inkassering ska lyckas minskar.
Vänligen observera att om fakturorna är över 180 dagar kommer 4% extra att
debiteras utöver standardprovisionen vid lyckad indrivning.

5. Kan vi skicka in flera ärenden samtidigt?

Ja, ni kan skicka in så många ärenden som ni vill att vi ska hantera.
Ni kan även skicka in endast ett ärende till att börja med och fortsätta att skicka in ärenden allt eftersom.

6. Vad innebär inkasso online?

Plattformen gör det möjligt för våra kunder att hålla sig uppdaterade om utvecklingen i sina ärenden medan vi fokuserar på att driva in förfallna fakturor.
 
Plattformen gör det möjligt för kunder att::
  • Få en oförpliktande offert på våra inkassotjänster
  • Enkelt bli kund online på bara några minuter
  • Se varje inkassoärende som ni har registrerat hos oss
  • Översikt online över varje inkassoärende som registreras hos oss
  • Se status och samtliga uppdateringar i era ärenden
  • Kontakta våra professionella handläggare i varje ärende världen över
  • Skapa olika rapporter för era ärenden

7. Hur får jag mina inloggningsuppgifter om jag har glömt dem?

Klicka bara på "Glömt inloggningsuppgifter" på inloggningssidan och följ sedan
instruktionerna. Alternativt kan ni alltid kontakta er kundansvarig, så skickar de instruktioner hur ni kan få era inloggningsuppgifter skickade till er.

Registrera ett inkassoärende

1. Vilken information behöver jag skicka in?

När ni registrerar ett nytt ärende hos oss får ni gärna skicka så mycket information
som möjligt. Detta gör att vi kan påskynda processen avsevärt. Information som ni gärna får
skicka till oss är kontaktinformation till gäldenären, fakturakopior och kontoutdrag.

2. Kan vi registrera inkassoärenden online?

Ja, syftet med vår nya onlineplattform är att våra kunder kan registrera sina ärenden onlineoch se statusuppdateringar närsomhelst.

3. Hur lång tid tar det i genomsnitt att hantera ett inkassoärende?

Vår inkassoprocess tar normalt omkring 90 dagar.Detta kan dock variera beroende på hur kontakten med gäldenären ser ut.
Om vi inte lyckas driva in skulden i själva inkassofasen kommer vi att ge er en rekommendation hur vi kan gå vidare i ärendet´.

4. Vad är minimibeloppet för ett ärende?

Det finns inget minimibelopp för ett inkassoärende,men eftersom vi tar en startavgift så ska storleken på ärendet kunna bära denna kostnad för att det ska kunna löna sig ekonomiskt.

5. Kan vi ladda upp flera fakturor för samma gäldenär?

Ja, det kan ni. När ni registrerar ert inkassoärende online kommer vi att be att ni laddar upp dokumentation i ett av stegen.

Om ni gärna vill ladda upp fler dokument efter att ert ärende har registrerats,kan ni göra detta genom att logga in, gå till översikten och kontakta er kundansvarig.

6. Vilka kostnader uppkommer när vi registrerar ett ärende?

Generellt debiterar vi en uppläggningsavgift baserat på vilket land gäldenären befinner sig i.
Detta är en engångsavgift som debiteras per inkassoärende. Betalningsvillkor är normalt 30 dagar, men vänligen se er faktura för att vara säkra.
 
När ni är inloggade kan hitta fakturan för uppläggningsavgiften under fliken faktura.

Under inkassoprocessen

1. Kommer ni att debitera om vi önskar att återkalla ett ärende?

Om ni väljer att återkalla ett ärende under inkassoprocessen utan att vi har rekommenderat det kommer det att debiteras en avgift.

2. Hur får jag uppdateringar i mina ärenden?

Det bästa sättet att få uppdateringar är genom att logga in på vår onlineplattform.
Varje gång en uppdatering sker i ett av era ärenden kommer ni att kunna se det här.
 
Ni kan även kontakta er kundansvarig vid frågor alternativt ta kontakt med vårt kundserviceteam.
Kontaktuppgifter hittar ni i ert bekräftelsemail eller via vårt formulär "Kontakta oss".

3. Kan vi kontakta inkassohandläggaren direkt?

Ja, om ni har ett ärende hos oss kan ni logga in via onlineplattformen och
kontakta handläggaren via chattfunktionen.

4. Vad menar ni med med uppgörelse i godo?

Våra professionella handläggare har flera sätt att genom dialog med gäldenären komma fram till en uppgörelse. Detta beror normalt på gäldenärens situation men dialogen sker alltid på ett vänligt och respektfullt sätt.
Detta kan resultera i en betalningsplan eller att man ingår en överenskommelse om förlikning på ett specifikt belopp om inte hela skulden kan betalas direkt.

5. Gäldenären gjorde en betalning precis efter att vi registrerat vårt ärende hos er. Behöver jag fortfarande betala avgifter?

Så snart ni har registrerat ert ärende är ni kund hos oss. Detta innebär att ni fortfarande behöver betala vår uppläggningsavgift. Vi påbörjar vår inkassoprocess direkt när ni registrerat ert ärende hos oss.

Efter ärenderegistrering

1. Hur betalar gäldenären skulden?

Atradius Collections är auktoriserade av er att inkassera er fordran när ni registrerat den hos oss. Gäldenären informeras att betalningen ska göras direkt till Atradius Collections bankkonto.
Det belopp som betalats avgör normalt hur mycket inkassoavgifter som kommer att debiteras innan beloppet skickas vidare till er.

2. När rekommenderar ni att vi går vidare med rättsliga åtgärder?

Om vi inte lyckas driva in skulden i inkassofasen kommer handläggaren att bedöma ärendet utifrån gäldenärens ekonomiska situation, kostnaden för en rättsprocess, tillgänglig dokumentation
och sannolikhet för att indrivningen ska lyckas. Tidaspekten och kostnaden för rättsliga åtgärder varierar beroende på gäldenärens land och storleken på skulden. Ni som kund beslutar alltid om ni vill gå vidare eller inte.

3. Vilka kostnader uppkommer om ni driver in hela skulden?

Vi debiterar endast provision på det belopp som inkasseras. Kostnader och räntor läggs till utifrån lagarna i det land som gäldenären befinner sig i.
 
Kostnader och räntor läggs till utifrån lagarna i det land som gäldenären befinner sig i. Om vi inkasserar räntor och inkassokostnader från gäldenären kommer dessa att behållas.
 
Vänligen notera att vi debiterar ytterligare 4% i provision på inkasserat belopp, om fakturorna är över 180 dagar.