Klicka här för att se hur det fungerar:

 

Det tar bara några få minuter att registrera ett inkassoärende online. Om ni har mer än en förfallen fordran kan ni registrera samtliga i vårt system och följa inkassoprocessen när det passar er.
Följ bara nedanstående steg:

Steg 1 – Få en oförpliktande offert


Skicka information on ert företag och gäldenär.

Allt vi behöver är ert företagsnamn, namnet på gäldenären och information om de förfallna fakturorna. 
 

Få en oförpliktande offert

Vår prissättning är tydlig och alla potentiella kostnader är tydliga från början. Våra avgifter är baserade på att vi driver in era fakturor och vi har inga dolda avgifter.

Steg 2 – Registrera ert inkassoärende


Acceptera offerten

Om ni  är nöjda med offerten accepterar ni det genom att registrera ert inkassoärende. Härefter kommer vi att behöva ytterligare detaljer om ert företag och kontaktuppgifter till gäldenären. 
 
Bifoga ytterligare dokumentation
Detta inkluderar fakturakopior, kreditfakturor, orderbekräftelser och annan dokumentation såsom kontrakt och leveransdokumentation. Ju mer information ni skickar in, desto bättre.

Bekräfta inkassoärendet i systemet

Efter att ni har godkännt våra avtalsvillkor och betalat uppläggningsavgiften påbörjar vi inkassoarbetet direkt.  Vårt globala närverk av professionella handläggare kommer att utföra inkassoarbetet lokalt där gäldenären befinner sig.

Steg 3 – Håller uppdaterade om inkassoprocessen


Håll er uppdaterade dygnet runt

Via vårt onlinesystem har ni möjlighet att hålla er uppdaterade om utvecklingen i era ärenden och få överblick över samtliga ärenden. Ni kan kontakta er account manager direkt via systemet.

Hantera fakturor online

Ni får er första faktura från oss när ni registrerar ert inkassoärende i vårt system. Denna ska betalas innan vi påbörjar indrivningen. Fakturan är för uppläggningsavgiften och faktureras en gång per ärende. Er andra faktura får ni först när vi har inkasserat er fordran. Beloppet vi fakturerar är baserat på det belopp vi har inkasserat. Ni kan ladda ned era fakturor genom att gå till översikten. 

Registrera nya ärenden när som helst

Ni kan registrera nya ärenden under tiden vi arbetar med era existerande ärenden.

Vårt mål är att att inkassera era fordringar så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet!

Påbörja inkassoprocessen nu

Slösa inte mer tid och resurser på att inkassera era fordringar.
Registrera er fordran nu –  och lämna resten till oss, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.
 

Är ni fortfarande inte säkra kan ni få mer information genom att se våra vanligaste frågor