Trin 1 - Udregn jeres omkostninger inden vi går i gang
/global/img/icons/basic_info.svg
Fortæl os om jer.

Indtast jeres virksomheds information.

/global/img/icons/basic_elaboration_document_pencil.svg
Information omkring debitor.

Indtast debitors firmanavn.

/global/img/icons/ecommerce_receipt_pound.svg
Det økonomiske.

Hvad er beløbet og dato på jeres forfaldne fakturaer.

Få nemt betaling fra jeres debitorer online

Med vores online platform, kan I nemt uploade jeres ubetalte fakturaer, hold øje med jeres inkasssoproces og modtag jeres penge, så snart betalingen er modtaget. 

Trin 2 - Indsend jeres udestående til inkasso
/global/img/icons/arrows_info.svg
Jeres detaljer
Virksomhedsnavn
Adresse
Kontaktoplysninger
Kontooplysninger, så vi kan overføre penge til jer!
/global/img/icons/basic_question.svg
Debitoroplysninger
Virksomhedsnavn
Adresse
Kontaktoplysninger
/global/img/icons/basic_upload.svg
Upload dokumenter for eksempel
Faktura(er)
Korrespondance
Kontrakt
Information om indsigelse
/global/img/icons/basic_key.svg
Opret jeres konto
Alt I behøver er et password og derefter er I registreret!
Trin 3 - Hav overblik over processen
/global/img/icons/arrows_info.svg
Log ind på jeres konto.
 • Ved brug af denne e-mailadresse vil du modtage et uforpligtende tilbud og password I tastede, da I oprettede sagen.
/global/img/icons/arrows_info.svg
Overblik
 • Overblik over jeres inkassosager
 • Detaljeret sagsinformation
 • Kommuniker med jeres Account Manager
 • Gennemse jeres fakturaer
 • Registrer en ny inkassosag
/global/img/icons/arrows_info.svg
Opdateringer døgnet rundt
 • Vi sender jer en e-mails, når der er en ny opdatering på jeres sag.
 • I kan logge ind og tjekke opdateringen på sagen

Vores inkassotiltag

 
 

Frekvensen af korrespondancen kommer an på sagens størrelse og vores eksperters anbefaling.

Herunder finder I vores side med "Ofte stillede spørgsmål", som giver jer alt den information I har brug for, omkring vores arbejde og forskellige inkassoydelser.


1. Hvilke inkassoydelser tilbyder vi?
Vi har flere inkassoydelser, som vi kan tilbyde, og afhængig af jeres behov kan vores løsninger skræddersys efter disse. Klik her for at se mere information omkring vores ydelser.
 
2. Hvordan indkasserer vi jeres udestående?
Vores inkassoproces overfor debitor består af en kombination af breve, emails og telefonopkald, og alle disse midler bliver anvendt i vores mindelige inkassoprocedure.  Rækkefølgen og mængden af disse midler afhænger af, hvor debitor er lokaliseret og deres reaktion på det tilsendte information. Ligeledes baserer vi vores tilgang på de mange erfaringer vi har, i forhold til, hvad der virker bedst på det enkelte marked og den enkelte debitor. Fælles for alle markeder, er det dog at debitor senest 48 timer efter sagens oprettelse vil have modtaget den første rykker. Derudover, så forsøger vi at finde yderligere information og lokalisere debitor, for at opnå så hurtig og effektiv kontakt som muligt. I nogle lande, er det muligt for os at aflægge et besøg hos debitor - mod en merpris - hvis det ikke er muligt at inddrive det udestående i den mindelige inkassofase. Hvis det ikke er muligt at inddrive det udestående mindeligt, vil vores lokale inkassoeksperter vurdere hvorvidt sagen egner sig til retslig inkasso, baseret på bl.a. debitors finansielle situation, prisen for retslig inkasso, hovedstolens størrelse, den tilgængelige dokumentation og ikke mindst chancen for at opnå en dom i jeres favør. Skulle restlig inkasso blive nødvendigt, medfører dette yderligere omkostninger, men disse vil aldrig pålægges uden jeres forudgående accept heraf. 
 

1. Hvad menes der med den mindelige inkassoprocedure? 
Den mindelige inkassoprocedure varetages af vores professionelle og lokalt placerede sagsbehandlere. I denne fase er der mange muligheder og metoder for at opnå betaling af jeres udestående, som bl.a. kan afhænge af debitors økonomiske situation, reaktion på vores henvendelser, eller andre faktorer. Fælles for alle situationer, er, at dialogen mellem os og debitor altid føres i en respektfuld og saglig tone. Hvis det samlede udestående ikke kan afvikles på en gang, kan denne fase resultere i en løbende afdragsordning, ligesom den kan ende med en anbefaling om retslig inkasso, skulle debitor ikke betale eller gøre indsigelse til kravet. I kan se mere om denne procedure her.
 
2. Hvordan modtager i opdateringer om udviklingen i jeres sag(er)?
Den bedste og hurtigste måde at blive opdateret omrking udviklingen af jeres inkassosag(er) er via vores online platform. Hver gang der foretages en handling på jeres inkassosag, vil denne blive opdateret i systemet og være synlig online. Her kan I til hver en tid blot logge ind, for at se hvad status er på jeres sag. I kan også skrive direkte til os via platformen. 
 
3. Hvad er den gennemsnitlige varighed af en sag, efter den er sendt til inkasso?
Det tager cirka 90 dage at opnå et resultat i en mindelig inkassosag.
Dette kan dog variere baseret på kommunkiationen med debitor, og viljen fra deres side til at finde en løsning. Hvis den mindelige inkassoprocedure ikke leder til en afklaring, vil vi her komme med anbefaling til hvorledes sagen kan fortsættes. 
 
4. Hvordan modtages betaling fra debitor?
Når I registrerer en inkassosag hos os, så autoriserer I Atradius Collections til at inddrive det udestående på jeres vegne. Derfor beder vi debitor om at betale direkte til Atradius Collections. Herefter fratrækkes vores succesgebyr og evt. andre omkosntinger, hvorefter pengene overføres direkte til jer. 

1. Hvilken information er nødvendig for at registrere en sag?
Når I registerer en inkassosag hos os, så ønsker vi os så meget information som muligt. Som udgangspunkt er det vigtigste dog fakturarer og kontrakter/aftaler, men også en opdateret kontooversigt over debitors udestående, samt korrekte kontaktoplysninger.  
 
2. Hvad er minimumsbeløbet for at registerere en inkassosag?
Ud fra vores erfaring, er det hverken  omkostningseffektivt for jer som virksomhed eller for Atradius Collections, at indsende inkassosager, der er lavere end EUR 250/ DKK 1800,- Herudover er det også bevist at gæld, der er ældre end 36 måneder, er langt sværere at inddrive end yngre gæld. Da vi tager et gebyr for opstart af en inkassosag, bør I sikre jer, at det økonomisk kan svare sig at registrere en sag. Få et gratis tilbud her.
 
3. Kan der tilføjes flere fakturarer på den samme sag/debitor?
Ja, der kan godt tilføjes flere fakturaer til den samme debitor/sag. Ved oprettelse af sagen vil I blive bedt om at uploade al tilgænglig dokumentation for denne sag, herunder alle relevante fakturarer. Opdager I, efter sagens oprettelse, at der findes yderligere relevant dokumentation for sagen, kan I altid logge ind og uploade dette efterfølgende. 
 

1. Hvad er fordelene ved at oprette en bruger til vores online platform?
Vores online inkassoplatform har mange fordele, for jer som har oprettet en bruger. Det er blandt andet via denne, at I kan følge med i jeres inkassosager, og altid at være opdateret på hvordan inddrivelsen af jeres udestående forløber. 
 
Platformen giver jer adgang til:
 • At få et uforpligtende tilbud med det samme, der viser hvad det vil koste at inddrive jeres udestående
 • At tilgå information vedrørende alle de inkassosager, I har placeret hos os.
 • At se status og præcis hvilke tiltag der er foretaget på hver enkelt sag.
 • At kontakte de inkassospecialister der arbejder på jeres sag nemt og direkte.
 • At se alle åbenstående fakturarer.
Log ind her. Eller opret jeres første sag for at blive oprettet som bruger.
 
2. Hvordan får I jeres login-oplysninger, hvis disse er glemt/mistet
Hvis I mister jeres login-oplysninger, er det selvfølgelig muligt at få disse igen. For at gendanne jeres login-oplysninger, skal I blot tilgå vores "Reset Password"-funktion, som findes på siden hvor I logger ind. Hvis det ikke er muligt for jer at gendanne jeres login, eller I ikke kan tilgå funktionen til at gøre dette, kontakt os da direkte så vi kan være behjælpelige med at gendanne oplysningerne. 
 

1. I hvilke tilfælde vil sagen overgå til retslig inkasso?
Hvis den mindelige inkassoproces ikke har været succesfuld og dermed medført betaling, vil vi vurdere mulighederne for at føre sagen videre via en retslig inkassoprocedure. Denne vurdering vil bestå ud fra mange parametre, men lægger særligt vægt på debitors økonomiske situation, gældens alder, de forventede omkostninger holdt op mod hovedstolen, den tilgængelige dokumentation, og ikke mindst den samlede chance for en succesfuld inddrivelse ved en dom i jeres favør. 
 
2. Hvilke omkostninger og tidshorisont indebærer retslig inkasso? 
Når vi igangsætter den retslige inkassoprocedure, vil vi kræve at evt. udlæg, mv. dækkes løbende. I vil løbende modtage information og besked omkring omkostninger og udvikling i sagen, da dette afhænger meget af debitors land, samt reaktion. Det er altid jeres beslutning, hvorvidt I ønsker at igangsætte eller fortsætte den retslige inkassoprocedure, da I bærer omkostningerne forbundet hermed. 
 

1. Hvilket gebyr opkræves ved succesfuld inddrivelse af det udestående? 
Ved inddrivelse af det udestående, tager vi vores gebyr på det faktisk inddrevne beløb. Størrelsen af dette gebyr afhænger af debitors land. Såfremt at den ældste fakturaer er over 180 dage over forfald, vil vi pålægge et yderligere gebyr på 4%. Såfremt dette er tilfældet for jeres sag, vil dette ekstra gebyr på 4% altid fremgå af det tilbud I modtager her på siden inden I placerer jeres sag. 
 
2. Hvad sker der, såfremt der inddrives renter og omkostninger udover hovedstolen?
Vi pålægger debitor renter og omkostninger på alle vores sager efter gældende love i debitors land. Såfremt debitor betaler renter og omkostningerne, vil vi beholde disse. 
 
3. Pålægges der gebyr hvis inkassosagen trækkes tilbage under den mindelige inkassoprocedure?
Hvis I vælger at trække jeres sag tilbage imod vores anbefaling, mens sagen stadig er i den mindelige inkassofase, vil I blive pålagt et gebyr. Dog kan I altid vælge at stoppe sagen uden beregning, hvis vores anbefaling er at denne skal overgå til retslig inkasso, og I derved vil blive pålagt yderligere omkostninger. 
 
4. Hvilke omkostninger er forbundet med de retslige inkassoprocedure?
Når vi igangsætter den retslige inkassoprocedure, vil vi kræve at evt. udlæg, mv. dækkes løbende. I vil løbende modtage information og besked omkring omkostninger og udvikling i sagen, da dette afhænger meget af debitors land, samt reaktion. Det er altid jeres beslutning, hvorvidt I ønsker at igangsætte eller fortsætte den retslige inkassoprocedure, da I bærer omkostningerne forbundet hermed. 
 
5. Debitor har betalt, lige efter at sagen blev placeret hos Atradius Collections. Skal der stadig betales gebyr?
Såfremt at debitor betaler det udestående lige efter at sagen er overgivet til os, vil I fortsat skulle betale vores succesgebyr. Grunden til dette er, at så snart I placerer en sag ved os, går vores inkassoeksperter i gang med inddrivelsen. I nogle tilfælde tager det ikke mere end et par dage at inddrive det udestående, og i andre sager tager det meget lang tid. Derfor betaler man efter hvad der er inddrevet på sagen, og ikke mængden af tid sagen har været i gang. 
 
 
 
Tiden går.
Lad ikke jeres fakturaer forblive ubetalte.