Naszym celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie. Gwarancja jakości odgrywa nadrzędną rolę w każdym aspekcie naszej działalności: od norm etycznych, przez szkolenia pracowników, aż po rozwój relacji z Klientami.

Łatwiejsza komunikacja

Zespoły dedykowane ds. kontaktów z Klientami zostały tak przeszkolone, aby odpowiadać niezwłocznie na Państwa zapytania. Tam, gdzie to możliwe, Klienci otrzymują dane kontaktowe swojego opiekuna ze strony Atradius.

Nieprzerwanie nadzorujemy ten proces, aby mieć pewność, że udaje nam się utrzymać wysoki standard naszych usług. Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami swoimi przemyśleniami oraz doświadczeniem odnośnie współpracy z tymi zespołami. To właśnie dzięki Państwa opinii możemy udoskonalać naszą działalność, więc wszelkie opinie naszych Klientów są dla nas cenne.
 

Uproszczone zarządzanie polisami

Oferujemy pomoc i wsparcie na każdym etapie: od zarządzania polisami aż po uzyskanie dostępu i korzystanie z naszych systemów internetowych takich jak Serv@Net i Atradius Insights.

Usilnie dążymy do zminimalizowania liczby Państwa obowiązków z tytułu zarządzania polisami, a gdy nadchodzi czas ich odnowienia, upewniamy się, że proces ten jest przejrzysty, a dokumentacja jest dostarczana Klientom z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wszystkie przesyłane faktury wyraźnie wskazują na kwotę, usługę, której ona dotyczy, a także jej termin płatności.

Bliska współpraca w kwestii limitów kredytowych

Do naszych obowiązków należy terminowe podejmowanie decyzji kredytowych oraz upewnienie się, że Klient pozostaje poinformowany na każdym etapie procesu.

Nie podejmujemy decyzji bez wiedzy naszego Klienta. Współpracujemy z Klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat odbiorców, uwzględniając relacje handlowe pomiędzy nimi a Klientem. Udostępniamy również Klientowi informacje na temat zdolności kredytowej ubezpieczonych odbiorców, aby uprościć procesy i procedury zarządzania polisą.

Jeżeli zachodzi potrzeba zmniejszenia lub likwidacji limitu kredytowego, staramy się zawiadamiać o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem, aby dać Klientowi czas na wprowadzenie alternatywnych rozwiązań handlowych (chyba, że ma miejsce sytuacja wyjątkowa).

Staramy się nie składać obietnic, których nie możemy dotrzymać. Nasz przejrzysty proces odwołań został tak zaprojektowany, aby wspomóc Klienta, jeśli ten poprosi nas o ponowne rozważenie decyzji.

Świadczenie skutecznych procesów likwidacji szkód oraz windykacji należności

Zapewniamy szczegółowe instrukcje dotyczące składania roszczeń, w tym metod informowania nas o przeterminowanych fakturach.

W toku procesu rozpatrywania roszczenia i windykacji ściśle współpracujemy z Klientem, dostarczając aktualnych informacji na temat sprawy oraz uzgadniając metody windykacji, jednocześnie jak najszybciej przekazując odzyskane należności.

Jeżeli wypłacenie szkody lub jej części jest niemożliwe, Klient otrzymuje jednoznaczne wyjaśnienie i ma możliwość odwołania się.

Budowanie relacji z Klientem

Wierzymy, że zrozumienie działalności naszych Klientów, w tym ich strategii oraz rynku, pozwala nam świadczyć usługi wsparcia na najwyższym poziomie. Nasi doskonale wyszkoleni pracownicy specjalizują się w Państwa branżach dzięki programowi ciągłego rozwoju zawodowego.

Skontaktuj się z nami

W razie pytań lub wątpliwości prosimy skontaktować się ze swoim opiekunem z Atradius. Możliwy jest również kontakt z naszą siedzibą główną pod adresem:

Atradius Credito y Caucion S.A.  de Seguros y Reaseguros
Paseo de la Castellana 4
Madrid
Spain
Tel.: +34 902120082

Dane kontaktowe poszczególnych biur można znaleźć tutaj.

Dowiedz się jak wygląda współpraca z Atradius Collections 

 

POBIERZ NASZ SLA