Krok 1 - Poznaj koszt windykacji Twoich faktur
/global/img/icons/basic_info.svg
Dane Twojej firmy.

Wprowadź dane swojej firmy.

/global/img/icons/basic_elaboration_document_pencil.svg
Dane firmy Twojego dłużnika.

Wprowadź dane firmy dłużnika.

/global/img/icons/ecommerce_receipt_pound.svg
Szczegóły finansowe.

Wprowadź kwoty przeterminowanych faktur oraz daty ich wymagalności.

 

Rozpocznij windykację należności online 

Dzięki naszej platformie masz możliwość przesyłania nieuregulowanych faktur online do windykacji, monitorowania postępów w sprawach oraz otrzymania zwindykowanych kwot na Twój rachunek bankowy. 

Krok 2 - Pzekaż sprawę do windykacji
/global/img/icons/arrows_info.svg
Dane Twojej firmy
Nazwa firmy
Adres
Dane kontaktowe
Dane rachunku bankowego - w celu przekazania odzyskanych należności! 
/global/img/icons/basic_question.svg
Dane firmy dlużnika
Nazwa firmy
Adres
Dane kontaktowe
/global/img/icons/basic_upload.svg
Prześlij dokumenty
Faktura(y)
Korespondencja
Umowa(y)
Informacje o sporze
/global/img/icons/basic_key.svg
Utwórz swoje konto
Ustal hasło, zatwierdź wprowadzone dane oraz przekaż sprawę! 
Krok 3 - Bądź na bieżąco z postępami w sprawie
/global/img/icons/arrows_info.svg
Zaloguj się na swoje konto
 • Skorzystaj z adresu e-mail, którego użyłeś do uzyskania bezpłatnej wyceny oraz hasła, które ustaliłeś przy zakładaniu sprawy.
/global/img/icons/arrows_info.svg
Dostęp do panelu głównego
 • Wgląd w przekazane sprawy 
 • Szczegółowe informacje o Twoich sprawach
 • Kontakt z opiekunem sprawy
 • Wgląd w faktury 
 • Możliwość przekazania nowej sprawy do windykacji
/global/img/icons/arrows_info.svg
Bądź na bieżąco 24/7
 • Powiadomimy Cię mailowo o pojawieniu się aktualizacji w Twoich sprawach.
 • Możesz logować się na swoje konto, by sprawdzać postępy w sprawie w dogodnym momencie.

Nasze podejście do prowadzenia windykacji 

 
 
Częstotliwość działań zależy od wartości sprawy oraz od opinii eksperta. 

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o naszym procesie windykacji należności.


1.  Jakie usługi oferujecie?
Oferujemy wiele usług, które mogą zostać indywidualnie dopasowane do potrzeb naszych Klientów. Klikając tutaj, można się z nimi szczegółowo zapoznać. 
 
2. Jak odzyskujecie należności? 
Podczas windykacji polubownej kontaktujemy się z dłużnikiem telefonicznie, e-mailowo oraz listownie. W oparciu o doświadczenie Atradius Collections, natężenie i sposób kontaktu z dłużnikiem różnią się w zależności od kraju i dobierane są pod kątem efektywności działania w danym regionie. Staramy się również dotrzeć do dodatkowych informacji, w celu nawiązania skutecznego kontaktu z dłużnikiem.
Windykację rozpoczynamy wysyłając pisemne wezwanie do zapłaty w ciągu 48 godzin od zarejestrowania sprawy windykacyjnej. Kontakt telefoniczny z dłużnikiem następuje niezwłocznie po wysłaniu wyżej wspomnianego wezwania. Jeżeli działania nie poskutkują nawiązaniem kontaktu z dłużnikiem, wysyłamy kolejne wezwania oraz kontynuujemy próby kontaktu telefonicznego albo odbywamy wizytę terenową.
Jeżeli nie uda nam się odzyskać należności na drodze polubownej, oceniamy możliwość kontynuowania działań na drodze sądowej.
Rekomendacja wydawana jest po wnikliwej analizie sytuacji finansowej dłużnika, wieku należności, dostępnej dokumentacji, wycenie kosztów postępowania sądowego oraz szansy powodzenia postępowania. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat naszego procesu windykacji.
 

1. Jakie informacje muszę podać podczas przesyłania zgłoszenia?
Przy rejestrowaniu nowej sprawy prosimy o przekazanie wszystkich informacji na temat długu, które są w Państwa posiadaniu. W każdej sprawie wymagane są faktury, podpisane umowy, a także dane kontaktowe dłużnika oraz saldo sprawy.
 
2. Czy jest minimalna kwota zadłużenia, które przyjmujecie?
Z naszego doświadczenia wynika, że prowadzenie spraw windykacyjnych, których wartość jest niższa niż 100 EUR dla spraw krajowych oraz 250 EUR dla spraw eksportowych, nie jest ekonomicznie uzasadnione zarówno dla Twojej firmy, jak i dla Atradius Collections. Udowodnione jest również to, iż odzyskanie długów starszych niż 36 miesięcy jest trudniejsze i niestety niewystarczająco opłacalne.

Prosimy o upewnienie się, że założenie sprawy jest opłacalne, biorąc pod uwagę wysokość opłaty wstępnej, determinowanej krajem pochodzenia Twojego dłużnika. Kwota długu określa również wysokość prowizji pobieranej przez Atradius Collections w przypadku odzyskania długu. Dowiedz się jak wygląda wycena windykacji dla Twojej sprawy tutaj
 
3. Czy możemy zgłaszać większą ilość spraw?
Oczywiście mogą Państwo zlecać dowolną ilość spraw. Można je rejestrować pojedynczo bądź zbiorowo. Nie jest konieczne jednoczesne zgłoszenie wszystkich spraw. Można przekazywać sprawy stopniowo – np. w momencie przekroczenia terminu ich wymagalności lub gdy wewnętrzne działania windykacyjne nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. 
 

1. Co oznacza windykacja polubowna?
Podczas etapu polubownego nasi windykatorzy dążą do osiągnięcia porozumienia w sprawie zaległych należności na wiele sposobów. W zależności od indywidualnej sytuacji dłużnika, porozumienie może prowadzić do wdrożenia w życie planu spłaty zadłużenia, jeśli dłużnik nie jest w stanie spłacić całej kwoty za jednym razem. Więcej informacji na temat naszego procesu windykacji można znaleźć tutaj
 
2. Jak mogę uzyskać aktualizacje dotyczące mojej sprawy?
Najlepszym sposobem na poznanie aktualnego statusu sprawy jest nasza platforma internetowa. Za każdym razem, gdy zostanie podjęte nowe działanie w Twojej sprawie, na platformie pojawi się adekwatna aktualizacja. Aby zobaczyć aktualny status swojej sprawy wystarczy się zalogować. Istnieje również możliwość skontaktowania się bezpośredniego z opiekunem sprawy w dowolnym momencie jej trwania poprzez platformę. 
 
3. Przeciętnie, ile trwa prowadzenie windykacji pojedyńczej sprawy?
Działania polubowne trwają średnio około 90 dni. Czas trwania może się czasem różnić (być krótszy bądź dłuższy) w zależności od kontaktu z dłużnikiem. Jeżeli windykacja polubowna nie jest skuteczna, zwrócimy się do Ciebie z rekomendacją dalszych działań na drodze sądowej.
 
4. W jaki sposób dłużnik spłaca dług?
W momencie przekazania sprawy upoważniasz Atradius Collections do windykacji należności w imieniu Twojej firmy. Dłużnik zostanie poproszony o dokonanie płatności na rachunek bankowy Atradius Collections, a następnie kwota płatności pomniejszona o opłaty związane z windykacją (prowizja oraz opłata wstępna, jeśli dotyczy) zostanie przekazana do Ciebie. 

1. Jakie sa korzyści z posiadania konta online? 
Nasza platforma online do zarządzania windykacją należności przynosi wiele korzyści.
 
Platforma umożliwa:
 • Uzyskanie bezpłatnej, niezobowiazujacej wyceny  windykacji należności na etapie polubownym
 • Dostęp do zleconych do windykacji spraw
 • Podgląd statustu i podjętych działań w każdej sprawie 
 • Kontakt z windykatorami pracującymi nad sprawą
 • Wgląd do faktur 
Zaloguj się tutaj albo przekaż pierwszą sprawę, aby założyć konto. 
 
2. Jak odzyskać dane do logowania, jeśli je stracę?
Jeżeli utraciłeś dane do logowania, możemy pomóc Ci je odzyskać. Podczas zakładania u nas swojej pierwszej sprawy utworzyłeś konto, podając swój adres e-mail oraz hasło. Aby zresetować hasło, odwiedź naszą stronę umożliwiającą reset hasła tutaj. Jeśli nadal nie możesz uzyskać dostępu do swojego konta, skontaktuj się bezpośrednio z wyznaczonym opiekunem, który prześle instrukcję odzyskiwania danych do logowania
 

1. Kiedy rekomendujecie windykację sądową?
Jeżeli windykacja polubowna nie przyniesie pożądanego rezultatu, windykator zarekomenduje rozpoczęcie windykacji sądowej. Ocena ta zależa będzie od sytuacji finansowej dłużnika, wieku należności, szacowanych kosztów windykacji sądowej, dostępnej dokumentacji oraz szansy na odzyskanie należności. 
 
2. Jakie są koszty oraz jak wygląda przebieg windykacji sądowej? 
Harmonogram i koszty działań sądowych różnią się w zależności od kraju i wielkości zadłużenia. To zawsze Klient podejmuje decyzję o akceptacji kroków prawnych i tym samym wyraża zgodę na poniesienie kosztów windykacji sądowej. 
 

1. Jakie opłaty pobieracie w przypadku skutecznej windykacji?
Pobieramy prowizję w oparciu o kwotę odzyskanych należności. Wysokość prowizji zależy od lokalizacji dłużnika. Dla należności przeterminowanych ponad 180 dni, prowizja jest wyższa o 2%. 
 
2. Jeżeli uda się odzyskać koszty i odsetki, zostaną one nam zwrócone?
W przypadku naliczanych kosztów i odsetkek wynikających z przepisów prawnych obowiązujących na terenie kraju danego dłużnika - dla spraw krajowych, odzyskane koszty windykacji oraz odsetki zostaną Tobie zwrócone po odliczenu należej nam prowizji. Natomiast w sprawach eksportowych, koszty windykacji oraz odsetki zostaną zatrzymane przez Atradius Collections.
 
3. Czy zostanę obciążony opłatą za wycofanie sprawy w trakcie trwania procesu windykacji?
Jeśli podczas trwania procesu windykacji zdecydujesz się wycofać sprawę niezgodnie z naszą rekomendacją, istnieje możliwość obciążenia opłatą za wycofanie sprawy. Możliwe jest jednak zamknięcie sprawy wraz z końcem windykacji polubownej bez dodatkowych kosztów. 
 
4. Jakie są koszty oraz jak wygląda przebieg windykacji sądowej? 
Harmonogram i koszty działań sądowych różnią się w zależności od kraju i wielkości zadłużenia. To zawsze Klient podejmuje decyzję o akceptacji kroków prawnych i tym samym wyraża zgodę na poniesienie kosztów windykacji sądowej. 
 
5. Dłużnik dokonał zapłaty zaraz po założeniu sprawy. Czy w dalszym ciągu muszę płacić prowizję? 
Stajesz się naszym Klientem wraz z chwilą zarejestrowania sprawy - wówczas należy też wnieść opłatę wstępną. Warto pamietać, że nasi windykatorzy rozpoczynają działania odzyskiwania należności tuż po założeniu sprawy.
 
 
 
Nie zwlekaj, czas upływa!
Sprawdź wycenę klikając w przycisk poniżej i zadecyduj czy chcesz przekazać faktury do windykacji.