Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat naszych usług oraz procesu windykacji.


Ogólne

1. Jakie usługi oferujecie?

Oferujemy wiele usług idnywidualnie dopasowanych do każdego z naszych Klientów. 

Klikając tutaj, można się z nimi szczegółowo zapoznać.

2. Jak wygląda windykacja należności?

Podczas windykacji polubownej kontaktujemy się z dłużnikiem telefonicznie, e-mailowo oraz listownie. W oparciu o doświadczenie Atradius Collections natężenie i sposób kontaktu z dłużnikiem różnią się w zależności od kraju i dobierane są pod kątem efektywności działania w danym regionie. 

We wszystkich krajach po zarejestrowaniu sprawy w systemie Collect@Net, windykację rozpoczynamy w ciągu 48 godzin od wysłania pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty. Kontakt telefoniczny z dłużnikiem następuje niezwłocznie po wysłaniu wyżej wspomnianego wezwania. Jeżeli działania nie poskutkują nawiązaniem kontaktu z dłużnikiem, wysyłamy kolejne wezwania oraz kontynuujemy próby kontaktu telefonicznego.

3. Jak nawiązujecie kontakt z dłużnikiem?

Podejmujemy próby kontaktu z dłużnikiem drogą e-mailową, telefoniczną, a także za pomocą innych elektronicznych kanałów dostępu w zależności od informacji, które są dostępne. Dokładamy wszelkich starań, aby zdobyć dodatkowe informacje pozwalające na kontakt z dłużnikiem. W niektórych zleceniach korzystamy z usług agentów terenowych, którzy przeprowadzają wizyty u dłużnika.

4. Czy podejmujecie się windykacji przedawnionych należności?

Wiemy, jak ważną rolę w procesie windykacji należności odgrywa czas. Przyjmujemy do windykacji stare faktury, jednakże istnieją pewne ograniczenia określone przez lokalne prawo, które mają charakter ostateczny. Po upłynięciu terminu przedawnienia, który jest różny dla poszczególnych krajów, odzyskiwanie należności na drodze sądowej jest niemożliwe - nie ma podstawy prawnej. Dla wszystkich należności przeterminowanych o więcej niż 180 dni przekazanych do windykacji przez AC pobierane jest dodatkowe 2% prowizji od odzyskanych należności.

5. Czy możemy zgłaszać większą ilość spraw?

Oczywiście można zlecać dowolną ilość spraw na różnych dłużników - możliwa jest ich pojedyncza bądź zbiorowa rejestracja. Nie jest konieczne jednoczesne zgłoszenie wszystkich spraw. Można je przekazywać stopniowo, np. w momencie przekroczenia terminu ich wymagalności.

6. Co to jest windykacja online?

Nasza internetowa platforma windykacyjna umożliwia Klientom bycie na bieżąco z postępami w sprawie, podczas gdy my odzyskujemy niespłacone długi.
 
Platforma umożliwia Klientom:
  • uzyskanie darmowej wyceny kosztów windykacyjnych
  • zostanie Klientem po rejestracji online w ciągu kilku minut
  • dostęp do każdej istniejącej sprawy
  • kontakt z windykatorami pracującymi nad sprawą
  • tworzenie raportów windykacyjnych

7. Jak odzyskać dane do logowania, jeśli je stracę?

Po prostu kliknij "Nie pamiętam danych logowania" na stronie logowania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Możesz również skontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym opiekunem, który prześle instrukcje odzyskiwania danych do logowania.

Przekazywanie sprawy do windykacji

1. Jakich dokumentów i informacji potrzebuję, żeby przekazać sprawę?

Przy rejestrowaniu nowej sprawy prosimy o przekazanie wszystkich danych kontaktowych dłużnika, które są w Twoim posiadaniu. W każdej sprawie wymagane są faktury, podpisane umowy oraz saldo sprawy.

2. Czy muszę podpisywać warunki współpracy?

Tak. Otrzymasz wiadomość e-mail z naszą umową windykacyjną, włącznie z warunkami współpracy. Wiadomość zostanie wysłana po przekazaniu wszystkich wymaganych danych do założenia sprawy. Pod umową wymagany jest podpis cyfrowy osoby lub osób upoważnionych do reprezentacji.

3.  Jak podpisać umowę windykacyjną? 

Aby przekazać sprawę do windykacji, należy złożyć cyfrowy podpis pod umową windykacyjną. Po zawarciu umowy, Twoje konto zostanie aktywowane, a proces windykacji należności rozpocznie się.

4. Czy otrzymam kopię mojej umowy windykacyjnej?

Tak, prześlemy ją mailowo. Prosimy o sprawdzenie swojej skrzynki mailowej. Jeżeli nie widzisz wiadomości, prosimy sprawdzić spam oraz dodaj Atradius Collections do zaufanych odbiorców, aby w przyszości otrzymywać od nas korespondencję bez problemu.

5. Czy mogę założyć sprawę windykacyjną online?

Tak, taki jest cel naszej platformy online. Pozwala naszym Klientom przesyłać tyle zgłoszeń online, ile chcą. Następnie mogą monitorować wszystkie aktywności związane z prowadzeniem przekazanych do windykacji zleceń.

6. Jaki jest czas prowadzenia windykacji pojedynczej sprawy?

Działania polubowne trwają średnio około 90 dni. Czas trwania może się czasem różnić (być krótszy bądź dłuższy) w zależności od kontaktu z dłużnikiem. Jeżeli windykacja polubowna nie jest skuteczna, zwrócimy się do Ciebie z rekomendacją dalszych działań na drodze sądowej.

7. Czy jest minimalna kwota zadłużenia, które przyjmujecie?

Nie ma minimalnej kwoty spraw, które przyjmujemy do windykacji, jednakże kwota ma wypływ na zakres działań podjętych w sprawie przez windykatora. Dodatkowo kwota należności decyduje o wielkości prowizji, którą pobieramy w przypadku jej odzyskania.

8. Czy mogę przesłać wiele faktur wystawionych na tego samego dłużnika? 

Jak najbardziej. Przy tworzeniu sprawy online, w jednym z kroków zostaniesz poproszony o przesłanie dokumentów.
 
Jeśli po przesłaniu zgłoszenia okaże się, że dokumentów jest więcej niż 10, dla Państwa wygody prosimy o zalogowanie się, przejście do panelu i skontaktowanie się ze swoim opiekunem sprawy.

9. Czy istnieją koszty wymagające uregulowania z góry?

Co do zasady, pobieramy jedynie opłatę wstępną, która zależy od kraju dłużnika. Jest to jednorazowa opłata związana z przekazaną sprawą, którą należy uregulować zgodnie z uzgodnionymi warunkami płatności. Standardowy czas płatności to 30 dni, jednak prosimy o sprawdzenie terminu na fakturze. 
Po zalogowaniu na stronie głównej w zakładce 'Faktury' można znaleźć fakturę wystawioną w związku z opłatą wstępną. Uregulowanie opłaty wstępnej jest niezbędne do podjęcia przez nas dalszych kroków w odnieseniu do przekazanej sprawy windykacyjnej. 

Podczas windykacji polubownej 

1. Czy zostanę obciążony opłatą za wycofanie sprawy w trakcie trwania procesu windykacji?

Jeśli podczas trwania procesu windykacji zdecydujesz się wycofać sprawę niezgodnie z naszą rekomendacją, istnieje możliwość obciążenia opłatą za wycofanie sprawy. Istnieje jednak możliwość zamknięcia sprawy wraz z końcem windykacji polubownej bez dodatkowych kosztów. 

2. Jak mogę uzyskać aktualizacje dotyczące mojej sprawy?

Najlepszym sposobem na poznanie aktualnego statusu sprawy jest nasza platforma internetowa. Za każdym razem, gdy zostanie podjęte nowe działanie w Twojej sprawie, w systemie pojawi się dotycząca tego aktualizacja. Aby zobaczyć aktualny status swojej sprawy wystarczy zalogować się do systemu.
 
Istnieje również możliwość skontaktowania się bezpośredniego z lokalnym Zespołem ds. Obsługi Klienta lub z Opiekunem sprawy w dowolnym momencie jej trwania. Numer zamieszczony będzie w wiadomości e-mail z potwierdzeniem założenia sprawy.

3. Czy mogę rozmawiać bezpośrednio z windykatorem?

Jak najbardziej, pod warunkiem, że sprawa została już przekazana do windykacji. Po zalogowaniu się do platformy, istnieje możliwość wejścia na chat i skontaktowania się bezpośrednio z windykatorem. 

4. Czym jest "windykacja polubowna"?

Nasi windykatorzy dążą do osiągnięcia porozumienia w sprawie zaległych należności na wiele sposobów. W zależności od indywidualnej sytuacji dłużnika, porozumienie może prowadzić do wdrożenia w życie planu spłaty zadłużenia, jeśli dłużnik nie jest w stanie spłacić całej kwoty za jednym razem.

5. Dłużnik dokonał zapłaty zaraz po założeniu sprawy. Czy w dalszym ciągu muszę płacić prowizję? 

Stajesz się naszym Klientem wraz z chwilą zarejestrowania sprawy - wówczas należy też wnieść opłatę wstępną. Warto pamietać, że nasi windykatorzy rozpoczynają działania odzyskiwania należności tuż po założeniu sprawy.

Po odzyskaniu należności

1. Jak dłużnik spłaca swój dług? 

Atradius Collections zostaje upoważniony do dochodzenia należności w momencie przekazania sprawy do windykacji. Dłużnik zostanie poproszony o dokonanie płatności na rachunek bankowy Atradius Collections. Odzyskana kwota należności determinowała będzie wysokość prowizji, która zostanie odliczona od kwoty przekazanej na Twój rachunek bankowy. 

2.  Kiedy rekomendujecie windykację sądową?

Jeżeli windykacja polubowna nie przyniesie pożądanego rezultatu, windykator zarekomenduje rozpoczęcie windykacji sądowej. Ocena ta zależa będzie od sytuacji finansowej dłużnika, wieku należności, szacowanych kosztów windykacji sądowej, dostępnej dokumentacji oraz szansy na odzyskanie należności. Harmonogram i koszty działań sądowych różnią się w zależności od kraju i wielkości zadłużenia. To zawsze Klient podejmuje decyzję o akceptacji kroków prawnych i tym samym wyraża zgodę na poniesienie kosztów windykacji sądowej. 

3. Jakie koszty wiążą sie z windykacją? 

Pobieramy prowizję w oparciu o kwotę odzyskanych należności. Naliczamy również koszty i odsetki wynikajace z przepisów prawnych obowiązujących na terenie kraju danego dłużnika.
 
Istnieją dwa rodzaje windykacji*:
  • Sprawy krajowe – Jeżeli uda się nam odzyskać koszty windykacji oraz odsetki, zostaną one Tobie zwrócone.
  • Sprawy exportowe – Jeżeli uda się nam odzyskać koszty windykacji oraz odsetki w sprawach eksportowych, zostaną one zatrzymane przez Atradius Collections.
Dla należności przeterminowanych ponad 180 dni, prowizja wyższa jest o 2%. 
 
*Nie jest to regułą bez wyjątku, jednak koszt nigdy nie przekracza wyceny podanej przez Atradius Collections.