Our debt collection process

Hos Atradius Collections strävar vi efter att vara transparenta i vår inkassoprocess.
Denna sida förklarar vad som händer när ni har registrerat ert ärende online hos oss.


1. Ert ärende är tilldelat en lokal inkassoexpert

Det är ofta enklare för era kunder att diskutera sina skulder på lokalspråk.
Det är därför vi har ett nätverk av inkassoexperter i mer än 30 länder över hela världen. De pratar era kunders lokalspråk och har lokal kulturförståelse. De har även förståelse för lokala lagar och inkassoprocesser. Dessa fördelar leder normalt till större framgång i inkassoprocessen.

2. Vi kontaktar era gäldenärer

Vi använder all tillgänglig information för att kontakta era gäldenärer. Detta inkluderar bland annat telefonsamtal, emails och brev.

3. Vi utvärderar inkassoprocessen

Vi gör allt vi kan för att inkassera er fodran utomrättsligt.
Om er gäldenär inte reagerar på våra kontaktförsök kan vi vidta andra åtgärder för att de ska reagera.
När vi utvärderar gäldenärens situation tittar vi bland annat på deras lyhördhet, övriga skulder och finansiella situation.
Detta kan leda till att vi föreslår en betalningsplan, vilket ofta ger goda resultat och bevarar en god relation till era gäldenärer. 

4. Ni får regelbundna uppdateringar i ert ärende

Ni kan enkelt hålla er uppdaterade om utvecklingen i ert ärende genom att logga in på vår onlineportal eller skicka ett meddelande direkt till handläggaren.
 

5. Er fordran är fullt betald eller betalas via en betalningsplan

Ni kommer att få en faktura för uppläggningsavgiften. Ni kan se och ladda ned fakturan via vår onlineplatform när som helst. 
När vi inkasserat er skuld betalar vi det totala beloppet minus inkassokostnader till er.
Vänligen notera att vi strävar efter att inkassera avgifterna direkt från gäldenären i de länder där det är tillåtet enligt lag.

Påbörja inkassoprocessen nu

Slösa inte mer tid och resurser på att inkassera era fordringar.
Registrera er fordran nu –  och lämna resten till oss, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.