Företagsdetaljer

För en skräddarsydd offert, vänligen välj land och företagsnamn

Land

{{ selectedLanguage.localeName }} Välj land

Företagsnamn

Information on gäldenären

Skriv in namn och land för er gäldenär.

Land
Företagsnamn

Information om er fordran

Ge information om den fordran ni vill att vi inkasserar

Vänligen skriv in korrekt belopp Totala beloppet för er fordran
Förfallodatum

Mer än ert genomsnittliga inkassobolag

  • Över 90 år av branscherfarenhet

  • Lokal närvaro med kontor i 34 länder

  • 96% global täckning 

  • Vi talar såväl ert lokala språk som er gäldenärs

  • Vårt mål är att behålla era affärsrelationer med era kunder 

/global/img/icons/basic_lightbulb.svg
Flerkanals tillvägagångssätt

Vi använder en blandning av kommunikationskanaler för att uppnå optimalt resultat, dessa inkluderar; 

Kravbrev, e-post, manuella / automatiska samtal samt anpassade videoklipp. Korrespondensfrekvensen beror på ärendebelopp och vårt expertråd. 

/global/img/icons/basic_calendar.svg
Håll er uppdaterade dygnet runt

Vi strävar efter att inkassera er förfallna faktura så snart som möjligt. Vår inkassoprocess varar i genomsnitt 30-60 dagar.

Håll er uppdaterade med våra proaktiva uppdateringar.​

/global/img/icons/ecommerce_banknotes.svg
Transparenta kostnader i förhand

Vi konsulterar er alltid om alternativ ifall vi inte skulle kunna inkassera er fordran till fullo. Dessa alternativ kan vara betalningsplaner, rättsliga åtgärder, insolvensförfaranden. Om vi inte kan inkassera er fordran kommer vi att tillhandahålla er en omfattande sammanfattning samt ge råd om att avsluta ärendet.