Dien online uw B2B vorderingen in en laat ons voor u incasseren

We maken incasso eenvoudig en efficiënt

Jaarlijks 15.000 tevreden klanten

 
 
 

in samenwerking met

Atradius Collections

Start de incasso in 3 eenvoudige stappen

 
 

Uw vorderingen in goede handen

Als professioneel internationaal incassobureau, gespecialiseerd op het gebied van B2B incassodiensten, weten we dat een proactieve aanpak de beste resultaten oplevert. Atradius Collections incasseert jaarlijks voor 15.000 tevreden klanten.

  • We behandelen uw incassozaken zorgvuldig en in lijn met de lokale wet- en regelgeving

  • We streven ernaar vorderingen snel te incasseren

  • We streven naar behoud van de relatie die u met uw klant hebt opgebouwd

Start nu met incasseren 

Dien uw B2B vorderingen in en bescherm uw cashflow. 
Laat ons voor u incasseren terwijl u zich richt op uw core business.
 
 
Atradius Collections binnen de Atradius Groep
  • Atradius Collections is een belangrijke holding binnen de Atradius Groep, Atradius N.V., en werkt nauw samen met Atradius kredietverzekering.

  • Als onderdeel van de Atradius Groep hebben we meer dan 90 jaar wereldwijde ervaring in credit management en behouden we een sterke positie en reputatie door het delen van onze kennis. Dit helpt ons om onze klanten goede resultaten te leveren als het aankomt op het incasseren van openstaande vorderingen en het uitbesteden van het debiteurenbeheer. We assisteren onze klanten op hun weg naar groei. 

  • Atradius Collections maakt deel uit van een gerenommeerde wereldwijde onderneming die al meer dan 90 jaar handel bevordert door middel van hoogwaardige kredietverzekering en andere credit management diensten.

Klik hier om te ontdekken hoe we werken:

 
 
Met ons online incasso platform kunt u eenvoudig en binnen enkele minuten zowel uw nationale als internationale openstaande B2B facturen aan ons overdragen.
Hebt u openstaande facturen?
Volg dan nu de onderstaande stappen om ze direct bij Atradius Collections in te dienen.

Hoe we met u samenwerken

Via ons online incasso platform kunt u zowel uw nationale als internationale vordering indienen en monitoren. U hebt direct toegang tot al uw dossiers en onze verslaglegging in de betreffende incassozaak. Daarnaast kunt u ook via het online incasso platfom met ons communiceren.

Onze online incasso activiteiten starten in het land waar uw debiteur gevestigd is, direct na ontvangst van uw vordering. Het minnelijke incasso traject bestaat uit een combinatie van acties om de debiteur in beweging te krijgen. De frequentie hiervan is afhankelijk van de hoogte van uw vordering, de cultuur en wetgeving van het land van uw debiteur en uiteraard de reactie van uw debiteur.

Slagen wij er in de minnelijke fase niet in om uw vordering (in zijn geheel) te incasseren, dan adviseren wij u over de mogelijkheden en kansen van een juridische procedure en de daarmee gepaard gaande kosten.

Indien de debiteur, nadat u ons heeft ingeschakeld, rechtstreeks contact met u opneemt dan adviseren wij u met klem om uw debiteur naar Atradius Collections door te verwijzen. Op deze manier voorkomen we dat de door u in gang gezette incassoprocedure wordt verstoord.

Betalingen van uw debiteur worden in de regel binnen veertien dagen aan u doorgestort. Een uitzondering daarop is een aangeboden cheque. Voor de verzilvering ervan geldt een verwerkingsperiode.

Atradius Collections kan de klant naast de vergoedingen, alle kosten van derden in rekening brengen indien de klant voorafgaandelijke toestemming heeft gegeven om de diensten te starten die dergelijke kosten van derden genereren. 


Atradius Collections kan een aangepast voorschot voor de kosten van derden vragen van de klant, wat de klant op eerste verzoek van Atradius Collections zal betalen.

Wij verwachten dat u bij het indienen van de zaak alle relevante documenten en beschikbare informatie aan ons verstrekt. Wij zullen al het mogelijke doen om uw vordering te incasseren.

Mocht de zaak aanleiding geven tot een verzoek aan u om aanvullende informatie, dan wel instructies, dan verwachten wij van u, ter bevordering van de zaakbehandeling, om ons zo snel mogelijk hiervan te voorzien. Dit biedt ons de mogelijkheid om adequaat naar debiteur te reageren.

Mocht u, nadat u de zaak bij ons heeft ingediend, rechtstreeks een betaling ontvangen van uw debiteur, dan verzoeken wij u ons daarvan binnen 24 uur in kennis te stellen zodat wij onze vervolgacties richting uw debiteur direct kunnen inzetten.

Wanneer wij u adviseren om een dossier te sluiten, dan geven wij u een uiteenzetting van onze activiteiten en de reden die aan dit advies ten grondslag ligt.

In onze FAQ kunt u antwoord vinden op al uw vragen.