Meest gestelde vragen

Vind het antwoord op de meest gestelde vragen over onze service en het incassoproces.


Algemeen

1. Welke service biedt u aan?

De service die wij aanbieden gaat van aanmaningen en minnelijke incasso tot gerechtelijke incasso en executie.
 
Klik hier voor meer informatie over onze services.
 

2. Hoe incasseert u openstaande facturen?

Voor onze minnelijke incassodiensten maken we gebruik van alle beschikbare middelen om contact te leggen met de debiteur, zoals telefoon, e-mail en brieven in de taal van uw debiteur.
 
De volgorde en het aantal van onze incasso activiteiten is afhankelijk van de hoogte van de vordering, de reactie van de debiteur en is in overeenstemming met de cultuur en wetgeving van het land.
 
Voor alle landen geldt dat binnen 48 uur na ontvangst van de incassozaak een eerste sommatie aan uw debiteur is verstuurd. Vervolgens wordt er binnen 10 dagen na het verzenden van de eerste sommatie gebeld met de debiteur. Mocht de debiteur hier geen positief gehoor aan geven dan wordt er, afhankelijk van het land van uw debiteur, afwisselend gebeld en gesommeerd per brief.
 
Indien wij er niet in slagen uw vordering in de minnelijke fase te incasseren dan zullen wij u adviseren over de mogelijkheden van juridische stappen met de daarbij behorende kosten.
 

3. Hoe legt u contact met de debiteur?​

We maken gebruik van alle beschikbare middelen zoals telefoon, e-mail en brieven in de taal van uw debiteur om contact te leggen.
 
Ook zoeken we naar aanvullende informatie over de debiteur, waarbij we gebruik maken van onze informatiekanalen. Afhankelijk van het land kan een lokale agent ingeschakeld worden om bij de debiteur ter plaatse te gaan.
 

4. Incasseert u facturen ouder dan 90 dagen?​

Bij het incasseren van vervallen facturen is tijd echt geld. Wij accepteren oude facturen, maar over het algemeen geldt: hoe ouder de vordering, hoe kleiner de kans om de zaak volledig te incasseren.
 
Bij zaken waarbij de oudste factuur meer dan 180 dagen oud is, wordt een extra provisie van 2% berekend bovenop het standaard vergoedingstarief indien wij er in slagen deze volledig te incasseren.
 

5. Kan ik meerdere vorderingen bij u indienen?​

Ja, u kunt zoveel vorderingen indienen als u wilt. U kunt ook één vordering aan ons overdragen en vervolgens aanvullend incassozaken indienen zodra de facturen zijn vervallen.
 

6. Wat is Agora?​

Agora is ons online platform voor het indienen en monitoren van incassozaken. U kunt:
 • Een vrijblijvend aanbod ontvangen voor onze minnelijke incasso service
 • Een vordering indienen en...
 • Klant worden binnen enkele minuten
 • 24/7 elke ingediende zaak monitoren en alle incasso activiteiten volgen
 • Contact opnemen met de case manager
 • Rapportages genereren
 

7. Ik ben mijn wachtwoord vergeten, hoe kan ik dit opnieuw instellen?

 • Ga naar de portal en klik rechts bovenaan op “Login".
 • Klik vervolgens op de button "wachtwoord vergeten”
 • Voer uw emailadres in om nieuwe inloginstructies te ontvangen
 • Klik op de button "indienen"
Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met onze customer service op nummer +32 (0)813 245 44
 

Indienen van een vordering

1. Welke informatie hebt u van mij nodig?

Wanneer u een vordering bij ons indient, vragen wij u ons alle relevante informatie te verstrekken. In ieder geval de vervallen facturen en contact gegevens van de debiteur. Daarnaast alle overige correspondentie die betrekking heeft op de vordering.
 

2. Kan ik vorderingen online indienen?

Ja, dat is het doel van ons online platform genaamd “Agora”. U kunt vorderingen online indienen en alle incasso activiteiten monitoren.
 

3. Wat is de gemiddelde looptijd van een incassozaak?

Het merendeel van de minnelijke incassozaken kunnen wij binnen 90 dagen afhandelen. Echter soms is dit afhankelijk van het contact dat we met de debiteur hebben kunnen leggen en de afspraken die we hebben kunnen maken.
 
Lukt het niet om de vordering in de minnelijke fase te incasseren dan kunnen we de klant juridische maatregelen adviseren.
 

4. Is er een minimum bedrag vereist om een vordering in te kunnen dienen?

Er is geen drempel om tot incasso over te gaan. De hoogte van de vordering bepaalt de tarieven en kosten die in rekening worden gebracht.
 

5. Kan ik meerdere facturen uploaden voor dezelfde debiteur?

Ja, wanneer u ons online proces doorloopt, wordt u bij stap 3 gevraagd om documenten te uploaden.
 
Indien u aanvullende documenten heeft nadat de vordering is ingediend dan kunt u deze uploaden wanneer u bent ingelogd op Agora.
 
Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met onze customer service op nummer +32 (0)813 245 44
 

6. Wat zijn de initiële kosten, indien van toepassing?

Over het algemeen vragen wij een introductiekost gebaseerd op het land van uw debiteur. Dit is een eenmalige vergoeding per incassozaak die u dient te betalen in overeenstemming met de vermelde betalingsvoorwaarden. Normale betalingsvoorwaarden zijn 30 dagen, maar controleer uw factuur voor bevestiging.
 
U kunt de factuur voor de introductiekosten vinden op het tabblad 'Factuur' wanneer u zich aanmeldt bij het betreffende dashboard. Uw betaling van de introductievergoeding is van belang teneinde ons in staat te stellen om de incasso van uw schuldvordering verder te zetten.
 

Het minnelijke proces

1. Worden er kosten in rekening gebracht als ik de vordering tijdens de minnelijke incassofase intrek?

Als u ervoor kiest om de incassozaak in de minnelijke fase in te trekken tegen onze aanbeveling in, dan kan het zijn dat wij een vergoeding hiervoor berekenen.
 
Aan het einde van onze minnelijke fase kunt u ervoor kiezen om de incassozaak zonder extra kosten te sluiten. Dit is afhankelijk van de betreffende incassozaak en de status.
 

2. Wie vraag ik om een update van de zaak?

De beste manier om updates te krijgen is via Agora.
 
Log in op onze site om de status van uw incassozaak te bekijken. Deze is up to date met alle verrichte incassoactiviteiten.
 
Op elk gewenst moment kunt u contact opnemen met de case manager.
 
Ook kunt u bellen met het lokale customer service team waarvan het nummer gevonden kan worden in de bevestigingsemail of via het contactformulier op de website.
 

3. Kan ik rechtstreeks contact opnemen met de case manager?

Ja, als u al klant bent en een open zaak heeft, dan kunt u inloggen op Agora. Hier kunt u via de chatfunctie contact leggen met uw case manager.
 

4. Wat verstaat u onder een minnelijke oplossing?

De case manager heeft meerdere mogelijkheden om een betalingsafspraak met de debiteur te maken voor het openstaande bedrag. Deze afspraken worden altijd op een respectvolle manier gemaakt. Dit kan resulteren in een betalingsregeling of een voorstel tegen finale kwijting.
 

5. Mijn debiteur heeft een betaling gedaan net na overdracht van de incasso maar zonder interventie van de case manager. Moet ik dan toch kosten betalen?

U wordt klant zodra u een incassozaak bij ons indient. Onze incassoactiviteiten starten direct na indiening van de vordering. Dat betekent dat alle betalingen die uw debiteur doet na onze tussenkomst onderhevig zijn aan onze succesvergoedingen.

Na het minnelijke proces

1. Hoe wordt de debiteur verzocht om het bedrag te betalen dat hij mij verschuldigd is?

U heeft Atradius Collections geautoriseerd om de vordering te incasseren. De debiteur wordt verzocht om de betaling over te maken op de rekening van Atradius Collections, voordat het geld naar u wordt overgemaakt. Onze succesvergoedingen worden normaal door ons ingehouden op de bedragen die door uw debiteur zijn betaald.
 

2. Wanneer wordt er aangeraden om tot juridische incasso over te gaan?

Als het minnelijke incassoprocess geen positieve resultaten oplevert zal de case manager de status van de lopende zaak evalueren om een gedegen advies te geven. Er wordt beoordeeld op de financiele status van de debiteur, looptijd van de vordering sinds vervaldatum, de gegeven documenten, verwachte juridische kosten en de kans op succes. De verwachte looptijd en kosten variëren per land en de hoogte van het openstaande bedrag. De kosten voor een juridisch proces worden de klant in rekening gebracht, ongeacht het incassoresultaat. Juridische processen of een insolventieprocedure worden alleen gestart met uw voorafgaande goedkeuring.
 

3. Wat zijn de kosten bij succesvolle incasso?

Er wordt provisie berekend over het te incasseren bedrag. Daarnaast brengen we invorderings- en rentekosten in rekening die worden verhaald op de debiteur, volgens het wettelijke tarief, op basis van de respectievelijke wetgeving van het land.
 
Er zijn twee vormen van incasso:*
 • Binnenlandse vorderingen: bij betaling van de incasso - en rentekosten wordt dit bedrag naar u overgemaakt
 • Buitenlandse vorderingen (incasso van vorderingen buiten uw geregistreerde bedrijfslocatie): als het mogelijk is om de incasso – en rentekosten te incasseren worden deze gelden behouden als additionele beloning.
Houd er rekening mee dat er een vergoeding wordt berekend van 2% bovenop het standaard vergoedingstarief voor vorderingen met een vervaldatum ouder dan 180 dagen, als de factuur succesvol wordt geïncasseerd.
 
*Dit hangt af van het land, maar de kosten zullen nooit hoger zijn dan het aanbod.