Stap 1 - Ontvang een gratis offerte
/global/img/icons/basic_info.svg
Uw bedrijfsnaam
Voer uw bedrijfsnaam in, wij zoeken alvast uw adres gegevens op.
/global/img/icons/basic_elaboration_document_pencil.svg
Uw debiteur

Geef de bedrijfsnaam van uw debiteur op, ook van de debiteur zoeken wij de gegevens op.

/global/img/icons/ecommerce_receipt_euro.svg
De financiële gegevens

Wat is het openstaande bedrag? En wat was de vervaldatum van de factuur.

Dien online uw B2B vordering in 

Gebruik ons online incasso platform voor zowel nationale als internationale incasso's. Upload uw onbetaalde facturen, monitor het incassoproces online en ontvang uw geld zodra de vordering is geïncasseerd.

Stap 2 - Dien uw vordering in
/global/img/icons/arrows_info.svg
Uw gegevens
Bedrijfsnaam
Adres 
Contactgegevens 
Bankgegevens 
/global/img/icons/basic_question.svg
Debiteurgegevens
Bedrijfsnaam
Adres
Contactgegevens 
/global/img/icons/basic_key.svg
Maak uw account aan
Maak uw wachtwoord aan en dien uw incassozaak in! 
/global/img/icons/basic_upload.svg
Upload additionele documenten, zoals:
Facturen
Correspondentie
Contract(en)
Informatie over een eventuele betwisting 
Stap 3 - Blijf op de hoogte
/global/img/icons/arrows_info.svg
Login op uw account
 • Gebruik het e-mailadres dat u hebt gebruikt voor het aanvragen van de gratis offerte en het wachtwoord dat u hebt aangemaakt bij het indienen van uw vordering. 
/global/img/icons/arrows_info.svg
Dashboard
 • Overzicht van uw incassozaken
 • Zaakinformatie 
 • Bekijk uw facturen 
 • Dien gemakkelijk nieuwe zaken in 
/global/img/icons/arrows_info.svg
Monitor het incassoproces 24/7
 • Wij zullen u een e-mail sturen wanneer er een update over uw zaak is.
 • U kunt inloggen en de voortgang bekijken.

Ons incassoproces

 
 
De frequentie van onze incasso activiteiten is afhankelijk van de hoogte van de vordering en ons professionele advies. 

Alles wat u moet weten staat hier, op onze pagina met veelgestelde vragen.


1. Welke services biedt Atradius Collections aan? 
De services die wij aanbieden variëren van debiteurenbeheer tot gerechtelijke incasso diensten, zowel voor klanten in Nederland als in het buitenland. Klik hier voor meer informatie over onze services. 
 
2. Hoe incasseert Atradius Collections mijn openstaande facturen? 
Ons internationale team bestaat uit ruim 480 incasso specialisten, gevestigd in meer dan 30 landen. Onze professionals begrijpen de cultuur, spreken de taal en werken in naleving van de plaatstelijke wet- en regelgeving. Onze incasso activiteiten starten in het land waar uw debiteur gevestigd is, direct na ontvangst van uw vordering. Het minnelijke incasso traject bestaat uit een combinatie van acties om de debiteur in beweging te krijgen. De frequentie hiervan is afhankelijk van de hoogte van uw vordering, de cultuur en wetgeving van het land van uw debiteur en uiteraard de reactie van uw debiteur. Daarnaast zullen we verschillende bronnen raadplegen om proactief aanvullende informatie te vinden over de debiteur. Afhankelijk van het land kan een lokale agent ingeschakeld worden om de debiteur ter plaatsen te bezoeken. Slagen wij er in de minnelijke fase niet in om uw vordering (in zijn geheel) te incasseren, dan adviseren wij u, in samenspraak met ons netwerk van partners en advocaten in het desbetreffende land van uw debiteur over de mogelijkheden en kansen van een juridische procedure en de daarmee gepaard gaande kosten. Klikt u alstublieft hier voor meer informatie over ons incassoproces. 
 

1. Welke informatie heeft Atradius Collections nodig voor het indienen van een vordering? 
Wanneer u een vordering bij ons indient, dan vragen wij u ons alle relevantie informatie te verstrekken. In ieder geval de contactgegevens van de debiteur en de vervallen facturen. Hoe meer informatie u aanlevert des te sneller wij de incassoprocedure kunnen starten
 
2. Is er een minimumbedrag vereist om een vordering in te dienen? 
Uit onze ervaring blijkt dat het incasseren van facturen ouder dan 36 maanden, of met een waarde lager dan 250,- EUR, niet kosteneffectief is. De reden hiervoor ligt in het feit dat Atradius Collections introductiekosten in rekening brengt en een incassoprovisie berekent over de geïncasseerde bedragen. Vraag hier een gratis offerte aan.
 
3. Kan ik meerdere facturen op dezelfde debiteur indienen? 
Ja, dat kunt u zeker. Tijdens het indienen van uw vordering kunt u alle openstaande facturen uploaden. Mocht u na het indienen van uw vordering erachter komen dat u vergeten bent om enkele facturen te uploaden, dan kunt u dit alsnog doen. Log in op uw account, open het dossier in uw dashboard en upload de additionele documenten. 
 

1. Wat wordt er bedoeld met het minnelijke incassoproces? 
Atradius Collections is de specialist op het gebied van internationale zakelijke incassodiensten, daarom begrijpen we als geen ander dat het voor u van groot belang kan zijn om de relatie met uw klant te behouden. We zoeken proactief naar een minnelijke oplossing en streven ernaar om een positief incassoresultaat te behalen door het treffen van bijvoorbeeld een betalingsregeling. Minnelijke incasso levert vaak de beste resultaten op zonder dat er veelal dure procesvoering aan te pas hoeft te komen. Klik hier voor meer informatie over ons incassoproces. 
 
2. Hoe ontvang ik een update over mijn incassodossier? 
Elke ondernomen actie om uw openstaande facturen te incasseren is zichtbaar op ons online incassoplatform. Wanneer er een nieuwe update beschikbaar is, dan kunt u inloggen om deze update te bekijken. Via het online platform kunt u ook een bericht sturen naar uw incasso specialist voor het verkrijgen van een update. 
 
3. Wat is de gemiddelde looptijd van een incassozaak? 
Het merendeel van de minnelijke incassozaken op debiteuren in Nederland kunnen wij binnen 90 dagen afhandelen. Voor internationale incassozaken is deze periode normaliter langer en dient u rekening te houden met ongeveer 120 dagen. Mochten wij binnen deze periode uw openstaande facturen niet (volledig) hebben geïncasseerd, dan zullen wij u voorzien van een gedegen advies voor een vervolgtraject. 
 
4. Hoe betaalt een debiteur de openstaande facturen die hij heeft? 
Wanneer u een vordering aan ons overdraagt, dan is Atradius Collections door u gemachtigd om de vordering namens u te incasseren. De debiteur wordt gevraagd de betaling te verrichten aan Atradius Collections. Alvorens wij factureren, brengen wij onze provisie en eventueel gemaakte juridische kosten in mindering op de geïncasseerde bedragen. 

1. Wat zijn de voordelen van een online account? 
Ons online incassoplatform heeft vele voordelen. Zo kunt u via het platform op de hoogte blijven van de status van uw incasso-dossier(s). 
 
Daarnaast kunt u: 
 • Een vrijblijvende offerte voor onze minnelijke incassodiensten aanvragen
 • Toegang krijgen tot elke incassozaak welke u aan ons heeft overgedragen
 • De status en de ondernomen acties per incassodossier 24/7 raadplegen
 • Contact opnemen met uw incasso specialist
 • De openstaande facturen bekijken
Log hier gemakkelijk in, of dien uw eerste vordering(en) in om een account aan te maken. 
 
2. Hoe kan ik toegang krijgen tot mijn account als ik mijn inloggegevens kwijt ben? 
Mocht u uw inloggegevens kwijtraken, dan kunt u deze natuurlijk opvragen. Tijdens het indienen van uw eerste vordering heeft u een account aangemaakt met behulp van uw eigen e-mailadres en wachtwoord. Om uw wachtwoord te resetten gaat u naar de volgende pagina. Mocht u na het resetten van uw wachtwoord nog steeds geen toegang krijgen tot uw account, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Neem contact met ons op
 

1. Wanneer wordt er aangeraden om tot gerechtelijke incasso over te gaan? 
Als het minnelijke incassoproces geen positieve resultaten oplevert dan zal de lokale incasso specialist de status van de lopende zaak evalueren om een gedegen advies uit te brengen. Het incassodossier zal worden beoordeeld op de financiële status van de debiteur, of de vordering al dan niet betwist is en de te verwachten juridische kosten. 
 
2. Wat zijn de kosten en de verwachte doorlooptijd als een incassodossier via een gerechtelijke procedure moet worden geïncasseerd? 
De verwachte juridische looptijd en kosten variëren per land en de hoogte van het openstaande bedrag. Een kostenvoorschot voor een gerechtelijke procedure wordt, alvorens de procedure op te starten, aan u doorbelast. Een gerechtelijke procedure wordt alleen gestart na uw schriftelijke goedkeuring. 
 

1. Welke provisie brengt u in rekening bij succesvolle incasso? 
Bij succesvolle incasso wordt onze incassoprovisie in rekening gebracht over de geïncasseerde bedragen. Deze kosten zijn afhankelijk van de locatie van uw debiteur. Voor facturen die meer dan 180 dagen openstaan, wordt twee procent extra provisie in rekening gebracht. Dit wordt ook weergegeven in de gratis offerte welke u hier kunt aanvragen. 
 
2. In het geval dat de rente- incassokosten worden geïncasseerd, krijgen wij deze dan uitbetaald? 
Op de debiteur worden, op basis van de lokale wet- regelgeving, rente- incassokosten in rekening gebracht. Mochten wij succesvol zijn in het incasseren van deze kosten, dan zullen wij deze, voor vorderingen op debiteuren in Nederland, aan u afdragen waarna we een vergoeding van 15% op de hoofdsom van de vorderingen in rekening zullen brengen in plaats van de variabele vergoeding. In het geval dat de debiteur gevestigd is in een ander land, dan het land waar u bent gevestigd (''export vorderingen''), dan zal Atradius Collections de geïncasseerde rente- incassokosten behouden als additionele beloning, aldus naast ons recht op incassoprovisie, (gerechts)kosten en kosten van derde partijen. Als er voor wat betreft export vorderingen door u bedragen boven de hoofdsom worden ontvangen, dan verplicht u zich het meerdere aan ons over, c.q. terug te boeken. Er zal geen incassoprovisie worden berekend over incassokosten en/of rente die ingeval van export vorderingen worden geïnd. 
 
3. Worden er kosten in rekening gebracht als ik de vordering tijdens de minnelijke incassofase intrek? 
Als u ervoor kiest om de incassozaak tijdens de minnelijke fase in te trekken, tegen onze aanbeveling in, dan zij wij gerechtigd hiervoor een vergoeding te berekenen. 
 
4. Wat zijn de kosten en de verwachte doorlooptijd als een incassodossier via een gerechtelijke procedure moet worden geïncasseerd? 
De verwachte juridische looptijd en kosten variëren per land en de hoogte van het openstaande bedrag. Een kostenvoorschot voor een gerechtelijke procedure wordt, alvorens de procedure op te starten, aan u doorbelast. Een gerechtelijke procedure wordt alleen gestart na uw schriftelijke goedkeuring. 
 
5. Mijn debiteur heeft een betaling gedaan, net na overdracht van de openstaande facturen, maar zonder interventie van de (lokale) incasso specialist. Moet ik dan toch de incassoprovisie betalen? 
Onze incasso activiteiten starten direct na indiening van de vordering. Dat betekent dat alle betalingen die uw debiteur doet, na indiening van de vordering, provisie gevoelig zijn. 
 
 
 
Wacht niet langer!
Laat uw facturen niet onbetaald.