Meest gestelde vragen

Vind het antwoord op de meest gestelde vragen over onze service en het online incassoproces.


Algemeen

 • Welke services biedt Atradius Collections aan?
De services die wij aanbieden variëren van debiteurenbeheer tot gerechtelijke incasso diensten, zowel voor klanten in Nederland als in het buitenland.
Klik hier voor meer informatie over onze services.
 
 • Hoe zien de incasso activiteiten er in Nederland uit?
Onze internationale incasso activiteiten starten direct na ontvangst van uw vordering, waarbij de incassokosten zoveel als mogelijk op uw debiteur zullen worden verhaald. Het minnelijke incasso traject bestaat uit een combinatie van acties om de debiteur in beweging te krijgen, de frequentie hiervan is afhankelijk van de hoogte van uw vordering.
 
Slagen wij er in de minnelijke fase niet in om uw vordering (in zijn geheel) te incasseren, dan adviseren wij u over de mogelijkheden en kansen van een juridische procedure en de daarmee gepaard gaande kosten.
 
 • Hoe zien de incasso activiteiten in het buitenland eruit?
Ons internationale team bestaat uit ruim 480 case managers, gevestigd in meer dan 30 landen. Onze professionals begrijpen de cultuur, spreken de taal en werken in naleving van de plaatselijke wet- en regelgeving. Onze incasso activiteiten starten in het land waar uw debiteur gevestigd is, direct na ontvangst van uw vordering. Het minnelijke incasso traject bestaat uit een combinatie van acties om de debiteur in beweging te krijgen. De frequentie hiervan is afhankelijk van de hoogte van uw vordering, de cultuur en wetgeving van het land van uw debiteur en uiteraard de reactie van uw debiteur. Afhankelijk van het land kan een lokale agent ingeschakeld worden om bij de debiteur ter plaatse te gaan.
 
Slagen wij er in de minnelijke fase niet in om uw vordering (in zijn geheel) te incasseren, dan adviseren wij u, in samenspraak met ons netwerk van partners en advocaten in het desbetreffende land van uw debiteur over de mogelijkheden en kansen van een juridische procedure en de daarmee gepaard gaande kosten.
 
 • Wanneer wordt er aangeraden om tot juridische incasso over te gaan?
Als het minnelijke incassoproces geen positieve resultaten oplevert zal de case manager de status van de lopende zaak evalueren om een gedegen advies te geven. Er wordt beoordeeld op de financiële status van de debiteur, of de vordering al dan niet betwist is en de te verwachten juridische kosten. De verwachte juridische looptijd en kosten variëren per land en de hoogte van het openstaande bedrag. De kosten voor een juridisch proces worden bij u in rekening gebracht, ongeacht het incassoresultaat. Een juridische procedure wordt alleen gestart na uw schriftelijke goedkeuring.
 
 • Wat is de gemiddelde looptijd van een incassozaak?
Het merendeel van de minnelijke incassozaken op debiteuren in Nederland kunnen wij binnen 45 dagen afhandelen. Voor internationale incassozaken is deze periode normaliter langer. Wij streven ernaar om binnen 2 maanden te incasseren, danwel met een gedegen advies te komen voor een vervolgtraject.
 
 • Is er een minimumbedrag vereist om een vordering in te kunnen dienen?
Het totaalbedrag aan openstaande facturen moet minimaal € 100,- bedragen indien uw debiteur in Nederland is gevestigd. Is uw debiteur in het buitenland gevestigd, dan hanteren wij een minimumbedrag van € 250,-.
 
 • Neemt Atradius Collections  facturen ouder dan 90 dagen ter incasso?
Bij het incasseren van vervallen facturen is tijd echt geld.
 
Wij accepteren oude facturen, maar over het algemeen geldt: hoe ouder de vordering, hoe kleiner de kans om de zaak volledig te incasseren.
 
Bij zaken waarbij de oudste factuur meer dan 180 dagen oud is, wordt een extra provisie van 2% berekend bovenop het standaard vergoedingstarief indien wij er in slagen deze volledig te incasseren.
 
 • Welke informatie heeft Atradius Collections nodig?
Wanneer u een vordering bij ons indient, vragen wij u ons alle relevante informatie te verstrekken. In ieder geval de vervallen facturen en contact gegevens van de debiteur.

Kosten

 • Zijn er kosten die ik op voorhand moet betalen?
Ja, wij rekenen introductiekosten op basis van het land waar uw debiteur gevestigd is zoals vermeld in onze tarieven. De incassoprovisie brengen wij u achteraf in rekening, afhankelijk van het resultaat.
 
 • Worden er kosten in rekening gebracht als ik de vordering tijdens de minnelijke incassofase intrek?
Als u ervoor kiest om de incassozaak in de minnelijke fase in te trekken tegen onze aanbeveling in, dan zijn wij gerechtigd hiervoor een vergoeding te berekenen.
 
Aan het einde van onze minnelijke fase kunt u ervoor kiezen om de incassozaak zonder extra kosten te sluiten mocht het ons onverhoopt niet gelukt zijn om de vordering volledig te incasseren.
 
 • Mijn debiteur heeft een betaling gedaan net na overdracht van de incasso maar zonder interventie van de case manager. Moet ik dan toch kosten betalen? 
Onze incasso activiteiten starten direct na indiening van de vordering. Dat betekent dat alle betalingen die uw debiteur doet na onze tussenkomst provisie gevoelig zijn.

Online platform

 • Wat biedt het online incasso platform?
Atradius Collections heeft een online incasso platform voor het indienen en monitoren van incassozaken. U kunt:
 • Een vrijblijvend aanbod ontvangen voor onze minnelijke incasso service
 • Een vordering indienen, eventueel bestaande uit meerdere facturen en...
 • Klant worden binnen enkele minuten
 • 24/7 elke ingediende zaak monitoren en alle incasso activiteiten volgen
 • Contact opnemen met de case manager
 
 • Kan ik rechtstreeks contact opnemen met de case manager?
Ja, als u al klant bent en een open zaak hebt, dan kunt u inloggen op het online  platform. Hier kunt u via de chatfunctie contact leggen met uw case manager. 
 
 • Ik ben mijn wachtwoord van het online incasso platform vergeten, hoe kan ik dit opnieuw instellen?
 • Klik op de knop "indienen"
 • Voer uw emailadres in om nieuwe inloginstructies te ontvangen
 • Klik vervolgens op de button "wachtwoord vergeten”
 • Ga naar de portal en klik rechts bovenaan op “Login"
 • Lukt het niet om uw wachtwoord te resetten, neem dan contact op met onze customer service via +31 (0)529 469 169