Krok 1: Dane Twojej firmy

W celu przygotowania oferty, prosimy o podanie kraju oraz nazwy swojej firmy.

Kraj

{{ selectedLanguage.localeName }} Wybierz kraj

Nazwa firmy

Krok 2: Dane firmy dłużnika

Wprowadź kraj oraz nazwę firmy dłużnika.

Kraj
Nazwa firmy

Krok 3: Szczegóły zadłużenia

Podaj szczegółowe informacje na temat długu, który chcesz odzyskać.

Wprowadź kwotę zadłużenia (bez znaków specjalnych) Pełna kwota zadłużenia
Termin płatności

 Po przekazaniu faktur do windykacji, utworzymy dla Ciebie konto. Będziesz mógł:

  • Śledzić postępy w sprawie online 24/7;

  • Przekazać inne sprawy do windykacji;

  • Dokonywać płatności online.


Posiadasz więcej nieuregulowanych należności?

/global/img/icons/basic_lightbulb.svg
Wielostronne podejście

Wyznajemy zasadę różnych kanałow komunikacji w celu optymalizacji wyników:

Wezwania do zaplaty, wiadomości email, połączenia telefoniczne (manualne/push vocals) oraz spersonalizowane filmy. Częstotliwość działań uzależniona jest od wartości sprawy oraz opinii naszych ekspertów.

/global/img/icons/basic_calendar.svg
Aktualizacje dostępne 24/7

Naszym celem jest jak najszybsza windykacja wymagalnych faktur. Polubowna windykacja trwa zazwyczaj od 30 do 60 dni. 

Bądź na bieżąco z postępami w sprawie​.

/global/img/icons/ecommerce_banknotes.svg
Przejrzysta wycena

W przypadku nie odzyskania pełnej kwoty należności, skonsultujemy się z Tobą, by wspólnie zadecydować o kolejnych działaniach. Najczęściej proponowanymi przez nas rozwiązaniami są: ustalenie harmonogramu spłaty, działania prawne, obsługa procedury upadłościowej. Jeśli nie będziemy w stanie odzyskać Twoich należności, przedstawimy Ci kompleksowe podsumowanie działań, rekomendacje dalszych działań lub poinformujemy o zamknięciu sprawy.