Trzy sygnały świadczące o opóźnieniu płatności, których nie można zignorować

Praktyki klienta związane z regulowaniem zobowiązań oraz kondycja finansowa jego firmy mogą świadczyć o możliwości wystąpienia problemów.

 

Straty spowodowane opóźnieniami w regulowaniu należności przez Twoich klientów mogą poważnie ograniczyć płynność finansową firmy.

Musisz ocenić, jaka jest szansa, że Twoi klienci spóźnią się z płatnością w celu podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczych i rozpoczęcia windykacji, zanim Twoja płynność finansowa na tym ucierpi.

W wielu przypadkach Twoi klienci wiedzą jeszcze przed upływem terminu płatności, czy będą w stanie uregulować zobowiązania.
 
Zdarza się, że ich zachowanie wskazuje na zamiar gry na zwłokę.Z naszego doświadczenia wynika, że w celu wykrycia potencjalnych opóźnień w uiszczaniu płatności należy wziąć pod uwagę trzy podstawowe wskaźniki.

 Im więcej negatywnych odpowiedzi udzielisz na poniższe pytania, tym wyższe jest prawdopodobieństwo, że Twój klient spóźni się z płatnością.

1. Sytuacja gospodarcza

Jeśli kryzysy gospodarcze mają duży wpływ na Twoich klientów, to trudności, z jakimi muszą sobie radzić, zwykle będą powodowały opóźnienia w płatnościach.

 • Czy branża Twojego klienta reaguje negatywnie na obecną trudną sytuację gospodarczą?
 • Czy w branży Twojego klienta jest duża konkurencja?

2. Praktyki związane z płatnościami

Historia płatności i komunikacji Twoich klientów to najważniejsze źródła sygnałów ostrzegawczych świadczących o opóźnieniach w płatnościach.

Historia płatności

 • Czy Twój klient zwykle nie reguluje płatności w wyznaczonym terminie?
   
 • Czy Twój klient reguluje płatności dopiero po otrzymaniu przypomnienia?
   
 • Czy Twój klient unikał informowania Cię o przyczynach opóźnień w regulowaniu płatności?
   
 • Czy klient informował Cię, że płatności zostaną odroczone do czasu otrzymania nowego kredytu?
   
 • Czy klient informował Cię, że płatności zostaną odroczone do czasu uregulowania płatności przez jego klientów?
   
 • Czy klient informował Cię, że płatności zostaną odroczone do czasu uregulowania płatności na rzecz innych dostawców?
   
 • Czy klient prosił o ustalenie nowego terminu lub nowego planu płatności?
   
 • Czy czeki klienta były zwracane jako nieopłacone lub weksle nie były honorowane?
   
 • Czy zdarzało się, że w momencie obciążania płatnością na koncie klienta brakowało środków?
   
 • Czy Twój klient nagle zmienił bank?

Komunikacja

 • Czy zdarzało się, że kontakt z klientem w celu omówienia nieuregulowanej płatności był utrudniony (tj. klient nie odbierał telefonu lub nie odpisywał na e-maile)?
   
 • Czy klient nie poświadczył na piśmie, kiedy ureguluje płatność?

3. Zachowania zakupowe

Zmiana dostawców lub zamówień Twoich klientów może świadczyć o potencjalnych problemach związanych z płatnościami.

Dostawcy 

 • Czy Twój klient zmienił dostawców z powodu złych relacji biznesowych?
   
 • Czy Twój klient szukał innego dostawcy towarów lub usług, które obecnie dostarcza mu Twoja firma?

Zamówienia

 • Czy Twój klient zgłaszał bezpodstawne skargi, które mogłyby być użyte jako wymówki w celu opóźnienia płatności?
   
 • Czy Twój klient zmienił w znaczący sposób swoje zwyczaje zakupowe (np. kupował dużo mniej, aby obniżyć koszty, lub dużo więcej, wiedząc, że wkrótce nie będzie w stanie robić zakupów)?

Pobierz swoją kopię przewodnika!

Pobierz      Wydrukuj

Nigdy nie możesz wiedzieć na pewno, czy Twoi klienci zamierzają spóźnić się z płatnością. Jednak powyższe wskazówki powinny pomóc Ci wstępnie ocenić, jak mogą wyglądać praktyki płatnicze  Twoich klientów w najbliższej przyszłości.

Rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych to jedno – zupełnie czym innym jest odpowiednia reakcja na ich wystąpienie.

 
Na podstawie poziomu domyślnego ryzyka dla poszczególnych klientów może zaistnieć potrzeba przypomnienia im o terminowym uregulowaniu płatności, zaplanowania działań windykacyjnych lub uzgodnienia z klientami specjalnych warunków płatności, a także skutecznego wykonania zaplanowanych działań w odpowiednim czasie.
 
Jeśli przewidywanie opóźnień i podejmowanie działań mających na celu uregulowanie należności staje się zbyt czasochłonne bądź podjęte działania nie przynoszą rezultatu, warto rozważyć skorzystanie z pomocy zewnętrznej.
 
Profesjonalna firma windykacyjna, która posiada doświadczenie i odpowiednie podejście może zachęcić klientów do uregulowania powstałych należności przy jednoczesnym utrzymaniu dobrych relacji biznesowych.

Atradius Collections umożliwia Ci dostęp do usług online zapewniających:

 • Informacje, ile kosztuje windykacja należności zaległych faktur. Uzyskaj bezpłatną wycenę tutaj.

 • Wsparcie zespołu profesjonalnych windykatorów z całego świata.

 • Aktualizowane na bieżąco informacje o postępach windykacji.